[ตอนที่ 13] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การกำหนดรูปแบบการแสดงผลวัน-เวลา

Line
Facebook
Twitter
Google

ในขั้นตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลวัน-เวลาในหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกแต่ละคน โดยในส่วนของ Member since เราต้องการให้แสดงวันที่และเวลา ส่วน Last Active เราต้องการให้แสดงระยะเวลาที่ได้ทำการ Active ว่าผ่านมาแล้วนานเท่าไหร่

สารบัญเนื้อหา

 1. การใช้งาน Date Pipe เพื่อแสดงวัน-เวลา
 2. การใช้งาน TimeAgo Pipe เพื่อแสดงระยะเวลาที่ผ่านไปแล้ว
 3. การใช้งาน Action Filters เพื่ออัพเดตวันเวลาที่สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Last Active)

1. การใช้งาน Date Pipe เพื่อแสดงวัน-เวลา

ในส่วนของ Member since เราสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงวันที่และเวลาโดยแก้ไขไฟล์ member-detail.component.html และ member-edit.component.html โดยแก้จาก

<p>{{user.created}}</p>

เป็น

<p>{{user.created | date: 'mediumDate'}}</p>

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรูปแบบวันที่และเวลาดูได้ที่ https://angular.io/api/common/DatePipe

การแสดงผลของวันที่และเวลาในส่วนของ Member since ก็จะเป็นไปตามที่เรากำหนด

2. การใช้งาน TimeAgo Pipe เพื่อแสดงระยะเวลาที่ผ่านไปแล้ว

ให้ทำการติดตั้ง Package TimeAgo (https://www.npmjs.com/package/ngx-timeago) โดยใช้คำสั่ง

npm install ngx-timeago --save

ทำการ import ใน app.module.js

...
import { TimeagoModule } from 'ngx-timeago';
...
imports: [
...
TimeagoModule.forRoot(),
...
],
...

หลังจาก install และ import อย่าลืม run ใหม่ก่อนเริ่มทำขั้นตอนต่อไป
เริ่มทำการแก้ไขการแสดงวันที่และเวลาจากเดิม

<p>{{user.lastActive}}</p>

เป็น

<p>{{user.lastActive | timeago}}</p>

การแสดงวันที่และเวลาในส่วนของ Last Active ก็จะเปลี่ยนไปแล้ว

3. การใช้งาน Action Filters เพื่ออัพเดตวันเวลาที่สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Last Active)

การอัพเดตวันเวลาที่สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Last Active) เพื่อให้เรารู้ว่าสมาชิกแต่ละคนได้มีการเข้ามาใช้งานระบบล่าสุดเมื่อไหร่ และเราจะอัพเดตโดยใช้ Action Filters เพื่อคัดกรองว่ากระบวนการไหนบ้างที่เราจะถือว่าสมาชิกเข้ามาใช้งานระบบ และอัพเดตว่าเวลานั้นคือเวลาล่าสุดที่เข้ามา

ในส่วนของ API สร้าง Helper Class ภายใต้ Helpers ชื่อ LogUserActivity.cs และทำการ Implement เบื้องต้น ดังนี้

using System;
using System.Security.Claims;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using SocialApp_API.Data;

namespace SocialApp_API.Helpers
{
  public class LogUserActivity : IAsyncActionFilter
  {
    public async Task OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContext context, ActionExecutionDelegate next)
    {
      var resultContext = await next();

      var userId = int.Parse(resultContext.HttpContext.User.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier).Value);
      var repo = resultContext.HttpContext.RequestServices.GetService<ISocialRepository>();
      var user = await repo.GetUser(userId);
      user.LastActive = DateTime.Now;
      await repo.SaveAll();
    }
  }
}

เพิ่ม ConfigureServices (ใส่ไว้บรรทัดล่างสุดของ ConfigureServices) ใน Startup.cs

services.AddScoped<LogUserActivity>();

เพิ่ม anotation ใน UsersController.cs เพื่อเป็นการบอกว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกใช้งาน UsersController จะให้มีการอัพเดตเวลาที่สมาชิกรายนั้นเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

[ServiceFilter(typeof(LogUserActivity))]

จากนั้นทำการรันและทดลองใช้งาน จะพบว่าเวลาใช้งานล่าสุด (Last Active) มีการอัพเดตเมื่อสมาชิกแต่ละคนเข้าถึงหน้าโปรไฟล์ตัวเองแล้ว

Line
Facebook
Twitter
Google
การติดตั้งและใช้งาน Datatables ร่วมกับ Angular
[ตอนที่ 16] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Sorting
[ตอนที่ 15] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Filtering
[ตอนที่ 14] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การใช้งาน Paging
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04