เตรียม Atom สำหรับ React Native #3

Line
Facebook
Twitter
Google

เตรียม Atom สำหรับ React Native

ต่อเนื่องจาก เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native ก็มาเตรียม Atom ไว้ใช้งานบ้าง

ขั้นตอนก็ง่ายๆ เลย

เปิด Atom ขึ้นมา ติดตั้ง plugin ที่ชื่อ linter และ linter-eslint ตามภาพเลย

ตามด้วยคำสั่งติดตั้งตัวช่วยในโปรเจคของเรา (อ๊ะๆ อย่าลืมตรงนี้ต้องเข้าไปที่ root folder ของโปรเจคเราก่อนนะ)

npm install --save-dev eslint-config-rallycoding

แล้วเปิดโปรแกรม Visual Studio Code ขึ้นมา

เปิดโปรเจคที่เราสร้างไว้ให้เรียบร้อย

สร้างไฟล์ชื่อ “.eslintrc” ภายใต้ root folder project ของเรา ซึ่งเป็นไฟล์ Config ว่าเราจะใช้ตัวช่วยอะไรในโปรเจคเรา แล้วพิมพ์โค้ดดังนี้

{
"extends": "rallycoding"
}

Save ไฟล์ให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้น

Line
Facebook
Twitter
Google
การติดตั้งและใช้งาน Datatables ร่วมกับ Angular
[ตอนที่ 16] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Sorting
[ตอนที่ 15] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Filtering
[ตอนที่ 14] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การใช้งาน Paging
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04