การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว

Line
Facebook
Twitter
Google

เมื่อเรามี GPU ในเครื่องหลายตัว และต้องการใช้มันกับ TensorFlow ให้เต็มที่ (ใช้ทุกใบ) ต้องกำหนดค่า Environment Variables เพิ่มเติม

โดยไปกำหนดที่ Environment Variables ทั้ง Users และ System variables

TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT = 4

เดิมถ้าไม่กำหนดจะขึ้นข้อความแบบนี้

with Cuda multiprocessor count: 6. The minimum required count is 8. You can adjust this requirement with the env var TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT

เมื่อกำหนดแล้วจะขึ้นข้อความแบบนี้

2018-02-24 13:02:38.570373: I c:\l\work\tensorflow-1.1.0\tensorflow\core\common_runtime\gpu\gpu_device.cc:779] Peer access not supported between device ordinals 0 and 1
2018-02-24 13:02:38.572842: I c:\l\work\tensorflow-1.1.0\tensorflow\core\common_runtime\gpu\gpu_device.cc:779] Peer access not supported between device ordinals 1 and 0
2018-02-24 13:02:38.575925: I c:\l\work\tensorflow-1.1.0\tensorflow\core\common_runtime\gpu\gpu_device.cc:908] DMA: 0 1
2018-02-24 13:02:38.577646: I c:\l\work\tensorflow-1.1.0\tensorflow\core\common_runtime\gpu\gpu_device.cc:918] 0: Y N
2018-02-24 13:02:38.579806: I c:\l\work\tensorflow-1.1.0\tensorflow\core\common_runtime\gpu\gpu_device.cc:918] 1: N Y
2018-02-24 13:02:38.582157: I c:\l\work\tensorflow-1.1.0\tensorflow\core\common_runtime\gpu\gpu_device.cc:977] Creating TensorFlow device (/gpu:0) -> (device: 0, name: GeForce GTX 1080 Ti, pci bus id: 0000:01:00.0)
2018-02-24 13:02:38.586615: I c:\l\work\tensorflow-1.1.0\tensorflow\core\common_runtime\gpu\gpu_device.cc:977] Creating TensorFlow device (/gpu:1) -> (device: 1, name: GeForce GTX 1050 Ti, pci bus id: 0000:03:00.0)

Line
Facebook
Twitter
Google
การติดตั้งและใช้งาน Datatables ร่วมกับ Angular
[ตอนที่ 16] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Sorting
[ตอนที่ 15] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Filtering
[ตอนที่ 14] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การใช้งาน Paging
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04