รวม Data Science Cheat Sheets เจ๋งๆ (Python, R, Probability, Algebra, Maths, SQL, Deep Learning)

Line
Facebook
Twitter
Google

รวม Data Science Cheat Sheets เจ๋งๆ (Python, R, Probability, Algebra, Maths, SQL, Deep Learning)

เจอ cheat sheet เจ๋งๆ ที่เขาแชร์กัน เห็นว่าทุกอันสำคัญสำหรับคนที่ทำงานหรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับ data science เลยนำมาโพสเก็บไว้ เวลาต้องการใช้จะได้หาง่ายขึ้นครับ

Python Data Science Cheat Sheet

Python for Data Science (โดย DataCamp)

Python for Data Science (โดย DataCamp)

Pandas Basics (จาก DataCamp)

Pandas Basics (จาก DataCamp)

Pandas (จาก DataCamp)

Pandas (จาก DataCamp)

Numpy (จาก DataCamp)

Numpy (จาก DataCamp)

SciPy (จาก DataCamp)

SciPy (จาก DataCamp)

Scikit-learn (จาก DataCamp)

Scikit-learn (จาก DataCamp)

Matplotlib (จาก DataCamp)

Matplotlib (จาก DataCamp)

Bokeh (จาก DataCamp)

Bokeh (จาก DataCamp)

R Data Science Cheat Sheet

Base R (จาก R Studio)

Base R (จาก R Studio)

Advanced R (จาก R Studio)

Advanced R (จาก R Studio)

Caret (จาก R Studio)

Caret (จาก R Studio)

Data Import (จาก R Studio)

Data Import (จาก R Studio)

Data Transformation with dplyr (จาก R Studio)

Data Transformation with dplyr (จาก R Studio)

R Markdown (จาก R Studio)

R Markdown (จาก R Studio)

R Studio IDE (จาก R Studio)

R Studio IDE (จาก R Studio)

Data Visualization (จาก R Studio)

Data Visualization (จาก R Studio)

Deep Learning Cheat Sheet

Neural Network Architectures (จาก Asimov Institute)

Neural Network Architectures (จาก Asimov Institute)

Neural Network Cells (จาก Asimov Institute)

Neural Network Cells (จาก Asimov Institute)

Neural Network Graphs (จาก Asimov Institute)

Neural Network Graphs (จาก Asimov Institute)

TensorFlow (จาก Altoros)

TensorFlow (จาก Altoros)

Keras (จาก DataCamp)

Keras (จาก DataCamp)

Probability, Algebra and Maths Cheat Sheet

Probability (จาก William Chen & Joe Blitzstein)

Probability (จาก William Chen & Joe Blitzstein)

Statistics (จาก MIT)

Statistics (จาก MIT)

Linear Algebra (จาก minireference.com)

Linear Algebra (จาก minireference.com)

Data Structures & Algorithms

Big O Complexity (จาก Big O Cheat Sheet)

Big O Complexity (จาก Big O Cheat Sheet)

Common Data Structure Operations (จาก Big O Cheat Sheet)

Common Data Structure Operations (จาก Big O Cheat Sheet)

Common Sorting Algorithms (จาก Big O Cheat Sheet)

Common Sorting Algorithms (จาก Big O Cheat Sheet)

Data Structures (จาก Rice University)

Data Structures (จาก Rice University)

Machine Learning Algorithm Selection (จาก Scikit-learn)

Machine Learning Algorithm Selection (จาก Scikit-learn)

SQL Cheat Sheet

SQL (จาก sql-tutorial.net)

SQL (จาก sql-tutorial.net)

ข้อมูลจาก http://www.kdnuggets.com/2017/09/essential-data-science-machine-learning-deep-learning-cheat-sheets.html

Line
Facebook
Twitter
Google