แจกโปรแกรมลดขนาดภาพ (Resize Images 1.0.0.1)

Line
Facebook
Twitter
Google

โปรแกรมลดขนาดภาพ (Resize Images 1.0.0.1)

คุณสมบัติของโปรแกรม

  • ลดขนาดภาพทีละหลาย ๆ ภาพ เพียงการคลิก 2-3 ครั้ง (Resize all images in 2-3 click)
  • ลดขนาดภาพได้แม้จะอยู่ในไดเรกทอรี่ที่ซับซ้อน เพียงเลือกไดเรกทอรี่ที่เก็บภาพนั้นทั้งหมด (Resize all images inside sub direstories)
  • กำหนดขนาดภาพที่ต้องการลดขนาดได้ (You can set max size image if you want)
  • โปรแกรมจะลดขนาดภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดเท่านั้น (This program will resize all images if original size larger than max size)
  • ขนาดของภาพหลังการลดขนาดขึ้นอยู่กับภาพต้นฉบับ (Size of resize image depend on original size)

ดาวนโหลด (Download)

Line
Facebook
Twitter
Google
การติดตั้งและใช้งาน Datatables ร่วมกับ Angular
[ตอนที่ 16] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Sorting
[ตอนที่ 15] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Filtering
[ตอนที่ 14] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การใช้งาน Paging
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04