การปรับแต่ง Terminal ใน MacOS ให้ดูมือโปรและไม่น่าเบื่อ

Line
Facebook
Twitter
Google

Terminal เป็นโปรแกรม Command Line อรรถประโยชน์ในระบบปฏิบัติการ MacOS เหมือน CMD ใน Windows ซึ่งคนที่ทำงานไอที ยังไงก็ขาดเครื่องมือนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน

บางทีการใช้งาน Terminal แบบเดิม ๆ มันก็ดูน่าเบื่อ และดูธรรมดาไป บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสไตล์ต่าง ๆ ของ Terminal ให้มีสีสัน และดูเป็นมือโปรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน ลุยกันเลย

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้ง Homebrew

Homebrew ว่ากันให้เข้าใจง่าย ๆ มันเป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งโปรแกรมอีกทีหนึ่ง (software package management) นั่นเอง ซึ่งเราจะใช้โปรแกรม Homebrew นี่แหละเป็นตัวช่วยในการติดตั้งสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการจะใช้

แต่ก่อนที่จะติดตั้ง Homebrew เราต้องติดตั้ง Command CLI สำหรับ Xcode ก่อน โดยใช้คำสั่ง

xcode-select --install

จากนั้นก็ทำการติดตั้ง Hombrew โดยใช้คำสั่ง

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งโปรแกรม iTerm2

iTerm2 เป็นโปรแกรมเหมือน Terminal แต่มันจะมี Features หรือความสามารถเพิ่มเติม มากกว่า Terminal ธรรมดา ซึ่งเราจะใช้ตัว iTerm2 มาทำงานแทน Terminal เดิม ๆ ของเรา ตอนใช้งานเราจะเปิดใช้ตัว Terminal หรือ iTerm2 ก็ได้ (แต่แนะนำให้ใช้ Terminal นะ)

ติดตั้ง iTerm2 โดยใช้คำสั่ง

brew cask install iterm2

ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งโปรแกรม ZSH

ZSH เป็น Shell ที่เราจะนำมาใช้ เพื่อให้มันทำงานร่วมกับ iTerm2 เพื่อแสดงผลสคริปต์ต่าง ๆ อีกที ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

brew install zsh

ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง Oh My Zsh

Oh My Zsh เป็น Open-source framework ที่ใช้จัดการการปรับแต่ง ZSH ซึ่งเราจะนำตัวเฟรมเวิร์กนี้มาใช้ปรับแต่ง ZSH ของเราเช่นกัน ซึ่งค่าที่ใช้ปรับแต้งต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บไว้ที่ไฟล์ ~/.zhrc สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

เมื่อติดตั้งแล้ว สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นโดยใช้คำสั่ง

zsh --version

และสามารถอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันโดยใช้คำสั่ง

upgrade_oh_my_zsh

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้ง Theme สำหรับ iTerm2

ดาวนโหลดธีม powerlevel9k จาก Github โดยใช้คำสั่ง

git clone https://github.com/bhilburn/powerlevel9k.git ~/.oh-my-zsh/custom/themes/powerlevel9k

ซึ่งจากโค้ดติดตั้งด้านบน ธีมที่ดาวน์โหลดมาจะถูกจัดเก็บไว้ที่ ~/.oh-my-zsh/custom/themes/powerlevel9k เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 6 เปลี่ยน Theme ของ iTerm2

ทำการเปลี่ยนธีม โดยเข้าไปแก้ไขไฟล์ ~/.zshrc โดยใช้คำสั่ง

nano ~/.zshrc

กำหนด Theme ด้วยโค้ดดังนี้

ZSH_THEME="powerlevel9k/powerlevel9k"

บันทึกไฟล์ ~/.zshrc โดยการกด Ctrl + O

ปิดไฟล์ ~/.zshrc โดยการกด Ctrl + x

***จากนั้นทำการปิดโปรแกรม Terminal, iTerm2 หรือรันคำสั่ง source ~/.zshrc เพื่อให้มันเปลี่ยนเป็นธีมใหม่

ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้ง Fonts เพิ่มเติม

ในที่นี้จะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า Inconsolata ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก Github โดยใช้คำสั่ง

git clone https://github.com/powerline/fonts.git

แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์ fonts ด้วยคำสั่ง

cd fonts

และทำการติดตั้ง Fonts ด้วยคำสั่ง

./install.sh

หลังจากติดตั้งเสร็จก็เข้าไปเปลี่ยนฟอนต์ของโปรแกรม iTerm2 ที่ iTerm2 > Preferences > Profiles > Text > Change Font

***Terminal ก็เข้าไปเปลี่ยนฟอนต์เช่นกันนะ จะได้เหมือนกัน

ถ้าต้องการเปลี่ยนสีก็เลือกเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลย หรือถ้าต้องการเป็นธีมเลยก็สามารถดาวน์โหลดธีมสีเพิ่มได้ในข้อถัดไป

ขั้นตอนที่ 8 ติดตั้ง Color Scheme

ตามไปดาวน์โหลดธีมสีมา โดยในที่นี้แนะนำให้ไปโหลดที่ iTerm2-Color-Schemes

จากนั้นก็นำมา Import ใช้กับ iTerm โดยไปที่ iTerm2 > Preferences > Profile > Colors > Color Presets > Import

ขั้นตอนที่ 9 เพิ่มคำสั่งย่อ

เข้าไปแก้ไขไฟล์ ~/.zshrc เพื่อเพิ่มคำสั่งย่อยต่าง ๆ ที่เราใช้บ่อย ๆ เช่น

alias gs="git status"
alias gp="git push"

จากนั้นอย่าลืมทำการปิดโปรแกรม Terminal, iTerm2 หรือรันคำสั่ง source ~/.zshrc เพื่อให้มันรู้จักคำสั่งย่อก่อน

เวลาเรียกใช้คำสั่ง git status เราก็พิมพ์สั้น ๆ แค่ว่า gs เป็นต้น

ถ้าทำสำเร็จ จะต้องได้หน้าตา Terminal แบบนี้

เท่านี้ก็จะทำให้การใช้งาน Terminal ของเราไม่น่าเบื่ออีกต่อไป แถมยังดูมือโปรขึ้นอีกเยอะด้วยนะครับ

Line
Facebook
Twitter
Google
Protected: [ตอนที่ 12] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Validation ด้วย Reactive Forms
Protected: [ตอนที่ 11] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 Upload Photos
Protected: [ตอนที่ 10] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การแก้ไขข้อมูล Profile
Protected: [ตอนที่ 9] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 สร้าง User Interface สวย ๆ
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04