การติดตั้ง OpenCV และ Python 3 บน macOS

Line
Facebook
Twitter
Google

มีโปรเจคจะทำ image processing นั่งพยายามติดตั้ง OpenCV กับ Python 3 บน macbook อยู่นาน มึนอยู่นาน

ถาม google เจอลิ้งก์นี้ work ครับ

macOS: Install OpenCV 3 and Python 3.5

และที่ง่ายยิ่งกว่าคือลิ้งก์ข้างล่างนี้ครับ

Install OpenCV 3 on macOS with Homebrew (the easy way)

Line
Facebook
Twitter
Google
แนะนำเครื่องมือที่ใช้พัฒนา MEAN Stack #2
MEAN Stack คืออะไร #1
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04