ทำไมต้อง Python?

Line
Facebook
Twitter
Google

ปัจจุบันโลกของเราถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เป็นผลทำให้เกิดข้อมูลขึ้นในโลกดิจิตอลมากมายโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูลอย่างมาก จึงทำให้มนุษย์ต้องการที่จะนำข้อมูลจำนวนมากเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่เคยรู้หรือข้อมูลในอนาคตบางอย่างมาใช้ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การทำ Machine Learning เป็นต้น

การนำข้อมูลมาใช้งานล้วนต้องใช้เครื่องมือ ดังนั้น เพื่อให้ตามทันเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งในเรื่องเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานกับข้อมูลเหล่านี้ก็คงไม่พ้น R และ Python ลองหาอ่านในเว็บไซต์จะเห็นได้ว่าสองอย่างนี้จำเป็นมาก แต่จากประสบการณ์แล้วเห็นว่า Python เหมาะแก่การประมวลผลข้อมูลมาก (เพราะยังไม่เคยใช้ R เลย 5555) ในบทความนี้ก็เลยเอา Video สอน Python จาก Youtube ดีๆ มาแนะนำ และเก็บไว้ศึกษากัน จัดไป…

Computer Programing (Python) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

[1-1] แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ของ SIPA

Line
Facebook
Twitter
Google
การติดตั้งและใช้งาน Datatables ร่วมกับ Angular
[ตอนที่ 16] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Sorting
[ตอนที่ 15] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Filtering
[ตอนที่ 14] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การใช้งาน Paging
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04