แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ฟรี

Line
Facebook
Twitter
Google

แหล่งเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ฟรี! (เน้นภาษาไทยแต่มีภาษาอื่นด้วย)

เริ่มต้นจากที่นี่ เรียนหมดนี่ถ้าเข้าใจรับรองแก่งแน่ๆ

ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ รวบรวม สิ่งดีๆ เหล่านี้ครับ

https://github.com/adminho/learning-it

Line
Facebook
Twitter
Google

    ADD YOUR COMMENT

แนะนำเครื่องมือที่ใช้พัฒนา MEAN Stack #2
MEAN Stack คืออะไร #1
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04